• Fahd Salem Bahammam
  Fahd Salem Bahammam
  Ito ang Islam

  Interesado ka ba na magsaliksik pa tungkol sa ipinapakita o pinalalabas ng media bilang isang kontrobersyal na relihiyon? Naisip mo ba kung bakit marami ang yumayakap sa Islam? At kung bakit ito ang isa sa pinakamabilis na dumami o lumagong paniniwala o relihiyon? Naisip mo din ba ang ibang kultura at kung paano naaapektuhan ng kanilang pananampalataya ang kanilang pamumuhay at pananaw sa buhay at sa mundo? Nais mo bang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng pagbabasa ng tama at hindi kulang o sobra na mga impormasyon? Kung, ’Oo’ ang sagot mo sa mga katanungang ito, kung gayon, isinulat namin ang aklat na ito para sa iyo.

  Books
  11/07/2023
  33
  Ito ang Islam
 • Ahmed Ricalde
  Ahmed Ricalde
  Magbalik Islam (Isang Bukas na Paanyaya)

  Magbalik-Islam, ito ay isang paanyaya na may malalim na kahulugan. Magbalik-Islam, paanyayang ginagamit ng mga Muslim sa kanilang pagpapalaganap ng Salita ng Allah (swt).

  Books
  07/06/2023
  42
  Magbalik Islam (Isang Bukas na Paanyaya)
 • Majed S. Al-Rassi
  Majed S. Al-Rassi
  ISLAM ANG IYONG KATUTUBONG KARAPATAN

  ISLAM ANG IYONG KATUTUBONG KARAPATAN

  Books
  07/06/2023
  45
  ISLAM ANG IYONG KATUTUBONG KARAPATAN
 • Ahmad Jibreel Salas
  Ahmad Jibreel Salas
  HESUS, anak ni MARIA-PROPETA hindi DIYOS

  HESUS, anak ni MARIA-PROPETA hindi  DIYOS

  Books
  07/06/2023
  44
  HESUS, anak ni MARIA-PROPETA hindi DIYOS
 • GuideToIslam
  GuideToIslam
  Sino ang makapangyarihang Tagapaglikha

  Ang nakamamatay na epidemyang ito, na tumama sa mga tao sa buong mundo, ay pinatunayan ang kahinaan at kawalang lakas ng sangkatauhan sa harap ng napakaliit na virus na ito na hindi nakikita ng mata. Sino ang makapangyarihang Tagapaglikha na Siyang may kakayahang panatilihin at pagalingin tayo?

  Cards
  12/11/2022
  58
  Sino ang makapangyarihang Tagapaglikha
 • GuideToIslam
  GuideToIslam
  Huwag mag-alala - May pag-asa pa!

  Huwag mag-alala - May pag-asa pa! Magbalik loob sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Tagapaglikha (si Allah), na may pagsusumamo, pagdarasal, at pagsisisi, sapagkat si Allah ay tinutugon ang nababalisang taong tumatawag sa Kanya. Para sa karagdagang impormasyon: Savesouls.net

  Cards
  12/11/2022
  72
  Huwag mag-alala - May pag-asa pa!
 • GuideToIslam
  GuideToIslam
  Ang Islam ay nagbibigay ng seguridad at proteksyon

  Alam mo ba na ang Islam ay nagbibigay ng maraming mga Qur’anikong talata at mga Propetikong pagsusumamo na kung saan mahahanap mo ang seguridad, proteksyon, at kapayapaan sa kapahintulutan ni Allah (ang Nag-iisang Tunay na Diyos, ang Tagapaglikha)?

  Cards
  12/11/2022
  66
  Ang Islam ay nagbibigay ng seguridad at proteksyon
 • GuideToIslam
  GuideToIslam
  Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad

  Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad (nawa’y si Allah ay pagpalain siya at pagkalooban siya ng kapayapaan) hinggil sa pag-iwas at proteksyon mula sa sakit, epidemya, pag-aalala, at pagkabalisa?

  Cards
  12/11/2022
  92
  Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad
 • GuideToIslam
  GuideToIslam
  Mga aral mula sa coronavirus

  Ang isa sa mga aral na natutunan mula sa epidemya ng coronavirus na laganap sa mundo ay yaong mga tao, kasama ng ating isipan at limitadong kaalaman, ay walang magawa at walang kakayahang pangalagaan ang ating mga sarili mula sa mga kasamaan at mga sakit. Kaya sino ang may kakayahan, lakas, at ganap na kaalaman?

  Cards
  12/11/2022
  69
  Mga aral mula sa coronavirus
 • GuideToIslam
  GuideToIslam
  Ang buhay ay isa lamang pansamantalang yugto

  Ang Islam ay nagsasabi sa atin na ang buhay ay isa lamang pansamantalang yugto ng mga pagsubok at pagdurusa, samantalang ang kabilang buhay ay walang hanggan. Nagsikap ka ba para sa buhay na walang hanggan? Para sa karagdagang impormasyon:Savesouls.net

  Cards
  12/11/2022
  73
  Ang buhay ay isa lamang pansamantalang yugto