Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad

Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad​

134

Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad (nawa’y si Allah ay pagpalain siya at pagkalooban siya ng kapayapaan) hinggil sa pag-iwas at proteksyon mula sa sakit, epidemya, pag-aalala, at pagkabalisa?