Nasaan ang "Kristo" sa "Kristiyanismo?”

Sinusunod nga ba ng Kristiyanismo ang mga katuruan ni Hesus at ng mga naunang apostol?

Laurence B. Brown Laurence B. Brown
59
Si Hesus ba ay Diyos o isinugo ng Diyos? (bahagi 2 ng 2)

Ang pangalawa sa dalawang bahagi na artikulo na tumatalakay sa totoong papel ni Hesus. Bahagi 2: Tinatalakay ang mensahe ni Hesus, paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano at pananaw ng Islam kay Hesus. 

IslamReligion IslamReligion
75
Si Hesus ba ay Diyos o isinugo ng Diyos? (bahagi 1 ng 2)

Ang una sa dalawang bahagi na artikulo na tumatalakay sa totoong papel o ginampanan ni Hesus. Unang bahagi: Nagtatalakay sa kung tinawag ba ni Hesus ang kanyang sarili na Diyos, si Jesus ay tinutukoy bilang Panginoon at ang mga katangian ni Hesus.

IslamReligion IslamReligion
66
Ang Maikling Kuwento ni Hesus

Pagbanggit kay Hesus na anak ni Maria mula sa Quran at mga kasabihan ni Propeta Muhammad.

IslamReligion IslamReligion
56
Nasaan ang "Kristo" sa "Kristiyanismo?

Sinusunod nga ba ng Kristiyanismo ang mga katuruan ni Hesus at ng mga naunang apostol?

Dr. Lawrence Brown Dr. Lawrence Brown
69
Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 7 ng 7): Ang Diyos at si Hesus ay Dalawa na Hiwalay sa Isa't isa

Marami sa mga tao'y gumagamit ng mga partikular na mga talata ng Bibliya bilang patunay na si Hesus ay Diyos. Gayun paman, lahat ng mga talatang ito, kung uunawain base sa nilalaman, ay nagpapatunay sa kabaligtaran!

Shabir Ally Shabir Ally
60
Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 6 ng 7): Patunay mula sa Ebanghelyo ni Juan

Isang malinaw na patunay mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan na si Hesus ay hindi Diyos.

Shabir Ally Shabir Ally
59
Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 5 ng 7): Si Pablo ay Naniniwalang si Hesus ay Hindi Diyos

Maraming tao ang gumagamit sa mga kasulatan ni Pablo bilang patunay na si Hesus ay Diyos. Ngunit hindi ito patas kay Pablo, dahil si Pablo ay malinaw na naniniwalang si Hesus ay hindi Diyos.

Shabir Ally Shabir Ally
68
Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 4 ng 7): Ang Kalubus-lubusang Kautusan sa Bibliya at sa Quran

Ano ang una at pinakamalaki sa lahat ng mga kautusan na nakasaad sa Bibliya, na binigyang-diin ni Hesus.

Shabir Ally Shabir Ally
61
Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 1 ng 7): Mga Manunulat ng Bibliya

Kung paanong ang mga manunulat ng Bibliya ay naniniwalang si Hesus ay hindi Diyos.

Shabir Ally Shabir Ally
57
Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 2 ng 7): Mga Gawa ng mga Apostol

Patunay mula sa Aklat ng Mga Gawa ng mga Apostol na si Hesus ay hindi Diyos.

Shabir Ally Shabir Ally
65
Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 3 ng 7): Si Hesus ay Hindi 'Ang Pinaka-Makapangyarihan', at Hindi 'Ang Pinaka-Nakakaalam'

Ang Bibliya ay malinaw na nagpapakitang si Hesus ay hindi "pinaka-Makapangyarihan' sa lahat at 'pinaka-nakakaalam sa lahat'" na katangian ng Tunay na Diyos.

Shabir Ally Shabir Ally
69