Sinumang sumunod sa sugo ay nasunod niya si Allah

Ali Javier Ali Javier
48

Sinumang sumunod sa sugo ay nasunod niya si Allah.