Sino ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba?

Ali Javier Ali Javier
58

Sino ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba?