Paniniwala sa Kaisahan ng Diyos (Pagka Diyos ni Alla)

Ismael Cacharro Ismael Cacharro
49

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.