Pananatili sa masjid para sa Allah sa huling sampung araw ng (RAMADHAN)

56

Pananatili sa masjid para sa Allah sa huling sampung araw ng (RAMADHAN).