Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Mohammad Taha Ali Mohammad Taha Ali
57

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa Hajj, simula sa Al-Ihram hanggang sa pinakahuling gawain ng Hajj ang Tawaf Al-Wida