Mga usapin ukol sa Ramadhan (1)

Islamic Propagation Office in Rabwah Islamic Propagation Office in Rabwah
38
ito ay video tungkol sa usapin ng Ramadhan lalung-lalo na ang pagbabayad ng mga hindi napagayunuhang araw sa Ramadhan sa wikang tagalog