Mga labag sa paniniwala sa Hajj at Umrah

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
185

Ang video na ito ay patungkol sa mga gawaing labag sa paniniwala ng Muslim habang nagsasagawa ng Hajj at Umrah, panoorin upang malaman ang mga ito at maiwasan