Mga labag na nagagawa sa Pag-aayuno

Islamic Propagation Office in Rabwah Islamic Propagation Office in Rabwah
41
isang video tungkol sa mga labag na gawain na nagagawa ng isang Muslim habang nag-aayuno sa buwan ng Ramadhan