Mga kabutihan at alituntunin ng pagbabasa ng Qur’an

Sadam Said Sadam Said
102

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.