Mga hindi Nakasisira ng Pag-aayuno

Ismael Cacharro Ismael Cacharro
61

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.