Mga alituntunin at pamamaraan ng Eid

Ismael Cacharro Ismael Cacharro
54

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.