Katotohanan ang Tunay na relihiyon ay ang Islam lamang

Hidayah Hidayah
37

 Katotohanan ang Tunay na relihiyon ay ang Islam lamang