Kakaibang Relihiyon!

Eida Al-Nahdi Eida Al-Nahdi
42

Ang kakaibang pamamaraan ng pagsamba sa Islam.