Kabanata An-Nisa’ (56-57)

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
56

Pagpapaliwanag sa kabanata ng Nisa’bilang (56-57) sa wikang Tagalog