Isumbong ang kahalagahan ng Islam

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
33

 Isumbong ang kahalagahan ng Islam.