Ilan sa mga kabutihan ng Islam

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
56

Isang maiking pagpapaliwanag patungkol sa ilang mga kagandahan at kabutihan ng Islam para sa sangakatauhan