Hesus Kahalintulad ni Adan

Mohammad Taha Ali Mohammad Taha Ali
54

 Hesus Kahalintulad ni Adan