Ashura

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
45

Ang video na ito ay patungkol sa Ashura; kabutihan nito at kahalagahan, sa wikang tagalog