Anong uring lalaki ang dapat piliin ng babae?

Islamic Propagation Office in Rabwah Islamic Propagation Office in Rabwah
42
Ang video na ito ay patungkol sa paraan ng tamang pagpili ng babae sa lalaking nais siyang pakasalan