Ang Patnubay ay mula sa Allah

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
41

Ang patnubay ay mula sa Allah, Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng gabay at patnubay sa Kanyang alipin.