Ang panunuhol at ang hatol nito

Sadam Said Sadam Said
36

Ang panunuhol at ang hatol nito.