Ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili

Sadam Said Sadam Said
40

Ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili.