Ang Pananampalataya ay Nadadagdagan at Nababawasan

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
131

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Ang tanging tunay na mga mananampalataya ay yaong kapag binanggit sa kanila ang Allah ay nakakadama sila ng takot sa kanilang mga puso….), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Eeman.