Ang pamamaraan ng pagbasa ng Qur'an

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
47

Ang maganda asal at pamamaraan ng pagbabasa ng Qur'an.