Ang Palagiang pag alaala sa Allah

Khalid Calipes Khalid Calipes
164

Ang Palagiang pag alaala sa Allah.