Ang pala Tanggap ng pagsisisi at Mapagpatawad

Sadam Said Sadam Said
88

Ang pala Tanggap ng pagsisisi at Mapagpatawad