Ang pala Tanggap ng pagsisisi at Mapagpatawad

Sadam Said Sadam Said
48

Ang pala Tanggap ng pagsisisi at Mapagpatawad