Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (2)

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
47

Isang video patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoon sa wikang tagalog (2), ano ba ang pagmumuni-muni?