Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (1)

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
55

Ito ay isang video patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoon sa wikang tagalog, ano ba ang pagmumuni-muni?