Ang pagmamahal kay Hesus ang siyang nagtulak sa akin ng pagyakap ko sa Islam

Hidayah Hidayah
57

Ang pagmamahal kay Hesus ang siyang nagtulak sa akin ng pagyakap ko sa Islam