Ang Pag-aasawa

Islamic Propagation Office in Rabwah Islamic Propagation Office in Rabwah
40
Ang video na ito ay tungkol sa usapin ng pag-aasawa sa Islam at kahalagahan nito, sa wikang tagalog