Ang Munafiq (mapagkunwari)

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
40

Ang video ay napakahalaga dahil ipinapaliwanag dito ang kahulugan ng Munafiq (Mapagkunwari), kasamaan nito at kaparusahan at ang pinsalang dulot nito sa sambayanang Muslim.