Ang mga nakasisira ng pagka-Muslim

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
61

Isang maikling Pagpapaliwanag tungkol sa nakasisira ng pagka-Muslim; nararapat na malaman ito ng lahat ng mananampalataya upang maiwasan ang lahat ng ito.