Ang mga alituntunin at kondisyon ng I’tikaf

Sadam Said Sadam Said
54

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.