ِِِAng Kaibahan ng Islam sa Kristiyanismo

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
61

Paghahambing sa pagitan ng paniniwala ng mga Muslim at ng mga Kristiyano tungkol sa kaisahan ng diyos