Ang Kahalagahan ng Pag-aayuno sa Araw ng Ashura

Haroon yousuf Haroon yousuf
158

 Ang Kahalagahan ng Pag-aayuno sa Araw ng Ashura