Ang Kabutihan ng pagbasa ng Qur’an

Sadam Said Sadam Said
53

 Ang Kabutihan ng pagbasa ng Qur’an