Ang diyos ba ay isinilang?

Omar Benia Omar Benia
42

Ang diyos ba ay isinilang?