Ang batas ng Dore o Handog sa Islam

cooperative office for dawah in mather and om Alhamam cooperative office for dawah in mather and om Alhamam
89

Ang batas ng Dore o Handog sa Islam.