10 Katotohanan tungkol kay Hesus

GuideToIslam GuideToIslam
113

Ito ang sampong katotohanan tungkol kay Hesukristo sa Islam, inihahandog namin ang mga ito sa bawat isa na nagmamahal kay Hesus at sa kanyang Ina na si Maria (Sumakanila ang kapayapaan).

Ito ang ilan sa mga ebidensya na nagpapatunay ng tunay na pagmamahal at pagtanggap ng mga Muslim sa mga ito.
May pagkukulang ang sinumang sumusunod sa Islam maliban kung mamahalin ang mga ito.

Sa pamamagitan ng mga katotohanang ito, ang bawat taong may makatarungang pag-iisip ay kikilalanin na ang mga Muslim ang silang pinakamainam sa mga tao na nagpapakita ng paggalang, pagmamahal at pagsunod kay Kristo (sumakanya ang kapayapaan) at ang tunay na pagmamahal na ito kay Kristo ang siyang tiyak na maghahatid sa atin tungo sa Islam.