Papaano ka maaaring maging matiisin?

Papaano ka maaaring maging matiisin?​

58

painful events? Paano ka maaaring maging matiisin, maligaya, kontento at nakatitiyak sa kalagitnaan nitong mga masakit na mga kaganapan? Para sa karagdagang impormasyon:Savesouls.net