Pangangailangan ng tao sa Islam

Pangangailangan ng tao sa Islam

38 11
Abdurrahman Loma Abdurrahman Loma
Ito ay isang talakayan patungkol sa pangangailangan ng tao sa Islam, ipinapaliwanag din rito ang kahulugan ng Islam at pagkakaiba nito sa ibang pananampalataya.