Bakit Ako Muslim At Ikaw Ay Kristyano ?

Bakit Ako Muslim At Ikaw Ay Kristyano ?

55 14
Islam House Islam House

Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng Islam at kaibahan nito sa kristyanismo; isang maliwanag na pagpapaliwanag at sa katanggap-tanggap na paraan