Bakit ako Muslim at Ikaw ay Kristyano

Bakit ako Muslim at Ikaw ay Kristyano

53 11
Mohammad Teodoro Mohammad Teodoro
Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng Islam at kaibahan nito sa kristyanismo; isang maliwanag na pagpapaliwanag at sa katanggap-tanggap na paraan