Ang Paghahambing sa Pamamagitang Islam at Kristiyano

Ang Paghahambing sa Pamamagitang Islam at Kristiyano

41 13
Islamic Propagation Office in Rabwah Islamic Propagation Office in Rabwah
Ang Paghahambing sa Pamamagitang Islam at Kristiyano sa Qur’an at sa Bibliya.